Матеріали для самостійної работи

Матеріали для самостійної работи

Агудова Н.Ю. Заняття № 1 Заняття № 2 Заняття №3

Даниленко І.В., Косенко О.Л. Test module 2( перший курс)  Test module 5 (другий курс)

Дегтяр В.В.   ЗАНЯТТЯ 9  ЗАНЯТТЯ 10  ЗАНЯТТЯ 11   ЗАНЯТТЯ 12 ЗАНЯТТЯ 13 ЗАНЯТТЯ 14 ЗАНЯТТЯ 15

Євсеєв Р.С.  Заняття 22 — Манган. Корозія Заняття 23 — Розв’язання задач Заняття 24 — Алюміній Хімія — розклад дистанційних занять (12.03.2020 — 24.04.2020) Хімія — ТКЗ 5 25 — Парниковий ефект 26 — Роль хімії Хімія — розклад дистанційних занять (25.04.2020 — 22.05.2020)

Єлецька В.Ф.  ДЗ 1 курс. Вологість повітря ДЗ 1 курс. Поверхн.натяг. Змочування. ДЗ 2 курс Фізика, ЕТ-218, Електр. струм в електролітах ДЗ 2 курс Фізика, КІ-238, Закони коливань пруж.маятника ДЗ 2 курс. Фізика і Астрон. Квант. властив. світла ДЗ 2 курс. Фізика і Астрон. Квант.постулати Бора. ДЗ 1курс. Будова тв. тіл. Рідкі кристали ДЗ 2 курс. Фізика і Астрон. Атомн. і ядерн. фізика ДЗ 2 курс, Фізика, КІ-238, Змінний електричний струм (1) ДЗ 2 курс,Фізика, КІ-238, Визначен.невід. маси тіла за доп. пружн. маятника (1) ДЗ 2 курс, Фізика, КІ-238, Змінний електричний струм ДЗ 2 курс,Фізика, КІ-238, Визначен.невід. маси тіла за доп. пружн. маятника ДЗ 2 курс Фізика, ЕТ-218 ,Електр.струм в напівпровідниках

Єрьоменко Т.П. Лекційний матеріал із зарубіжної літератури Лекційний матеріал Лекційний матеріал (27.04-08.05) Лекційний матеріал (12.05-22.05)

Золотько Ю.О. КІ_І курс_МАТЕМАТИКА  Лінійна алгебра ПІ

Кєніх  Г.М., Бородавко О.М.   посилання

Коновалова Т.І. Тема лекцій Тема лекций по архитектуре 2 Задание Завдання 3 Лабораторно-практична робота Завдання 4 Лабораторна робота №6 Завдання  Лабораторна робота №7   ТКЗ 2 для КІ   АКР 2 для КІ вопросы на экзамен архитектура 20

Левченко Д.О. Всесвітня історія РТ-119, ПМ-119 Світ_після_Другої_світової Всесвітня історія РТ-119, ПМ-119 США_і_Канада Історія України КІ-218, КІ-228, КІ-238 УКРАЇНА В УМОВАХ НЕЗАЛЕЖНОСТІ ПІ-317,327,337 Політична соціологія ПІ-317,327,337 Громадська думка

Лисаковська Л.В.  Завд.ТМ,ПМ,курс-2 Завд.1, РТ-3 (кар.) Завд .2 ТМ-218 ,Заг.ел Завд.2 ПМ-218 РТ-3 Завд.-2(Дж) (1) ТМ-218(завд 3) ПМ-218, (завд 3) РТ-3 Завд.-2(Дж) Cхемот.3 курс

Макаренко В.В.  Хімія   Химия 2 ТКЗ Хімія Опрацювати дані теми. Після кожної теми дати письмові відповіді  на поставлені питання. Розв`язати задачі. himiy2020@gmail.com I та II курс ТКЗ I курс II курс Примітка з оформлення КР КРТА 1 курс КРТА 2 курс

Макієнко А.С.  1к. Фізика Астр 1часть 1к. Фізика Астр 2часть 1к. Фізика Астр 3часть 1к. Фізика Астр 4часть 2к. Фізика Астр 1 часть 2к. Фізика Астр 2часть 2к. Фізика Астр 3часть 2к. Фізика Астр 4часть 2к. Фізика Астр. ТКЗ 1 2к. Фізика Астр. ТКЗ 2 2к. Фізика РТ 1 часть 2к. Фізика РТ 2 часть 2к. Фізика ТМ 1 часть 2к. Фізика ТМ 2 часть

Марченко В.С.  Історія України 1 курс

Матвєєнко Г.В.  1к. Фізика Астр 16–20.03. -2ч 1к. Фізика Астр 16–20.03.-1ч 1к. Фізика Астр 23–27.03. 2к. Фізика Астр 16-20.03-1ч 2к. Фізика Астр 16-20.03-2ч 1 курс 06.04-10.04 — Тема 6 (лр3) 1 курс 30.03-03.04 Тема 5 ПІ-228 06.04-10.04- Тема 3-Оптичні прилади ПІ-228 Лаб-р. 06.04-10.04 Тема 5 (2 курс)-фотометрія Тема 6 (2 курс)-хід променів Тема7 (лр4)-1курс Тема8-1курс Тема9-1курс Тема10-1курс Тема 7 (2 курс)-фотоефект Тема 8 (2 курс)-Постулати Бора Тема11-1 курс Тема 9 (2 курс)-атомне ядро, ядерні реакції Тема 10 (2 курс) — радіоактивність Тема12-1 курс Тема13-1 курс

Могилко Н.П.  Заняття 1  Заняття 2  Заняття 3

Пуйденко В.О.  Using_MFC_Visual_C++  Caret_Board_Mouse  Window_Button_Edit  Window_Check_Box_Edit Window_Slider_Control_Edit  Window_Radio_Button_Edit Window_Combo_Box_Edit Window_List_Box_Edit CFile_CArchive HTTP_CInternetSession VC++_DataBase Check Redundancy Code (BCH) Administrative_Checking_Work

Роскопит С.М.  ФіА 1курс ФіА 2курс Фізика 2 курс Ф КІ ІІ курс 6.04-10.04 ФіА ІІ курс 6.04-10.04 ФІЗИКА13.04-17.04 1курс 13.04-17.04 TКЗ1курс ФіА 2ий курс13.04-17.04

Томенко Ю.Ю. ПМ-317 Електропривод та електрообладнання верстатів з ПУ і РТК  ПМ-317 Розрахунки та моделювання електромеханічних і електронних систем Практическая часть       ПМ-317 Розрахунки та моделювання електромеханічних і електронних систем Теоретическая часть

Шаповал І.В.  Географія     Тесты География все 1 курсы  Океанія

Циганко В.В. Рівняння площини та сфери     ТКЗ за темою Розвязок систем

Чернявський О.О.  КОНСПЕКТ ХРТК КОНСПЕКТ ХНУРЕ АКР_МКМПС админ микроеом

Хряпіна О.Г.  історія України   соціологія соціологія 2

Салтанова Т.Г.  Самооцінка Асертивність 1 Локус контроля Опросник «Уровень субъективного контроля» Стилi керiвництва Психологічні характеристики малої групи

Лiньов А.П. освiтня платформа Zoom з понедiлка по п`ятницю о 12 годинi

Четверова Л.В. ПМ-218 Пр.р. 3 ПМ-218 Пр.р. 4 ПМ-218 Пр.р. 5

Пугачова О.О. , освітні платформи :

First-year student (1 курс) class code   5ixpe3
English for IT (3 Курс) class code   sa4c5ln