Електроніка

Молодший спеціаліст за фахом Технік-технолог, який може займатися: виробництвом електричного та електронного устаткування; виробництвом електронно-обчислювальних машин та іншого устаткування для оброблення інформації; монтажем та ремонтом електронних обчислювальної техніки та іншого устаткування для оброблення інформації; налагодженням автоматичних ліній; контролем складальних, монтажних та ремонтних робіт.

Студенти вивчають:

 • Теорія електричних та магнітних кіл
 • Цифрова схемотехніка
 • Аналогова схемотехніка
 • Джерела електроживлення
 • Обчислювальні та мікропроцесорні пристрої
 • Основи метрології та технічні вимірювання
 • Конструювання виробів електронної техніки (BET) і системи автоматизованого проектування (САПР)
 • Технологія виготовлення і ремонт BET
 • Радіоелектроніка
 • Устаткування для виготовлення BET
 • Основи мікроелектроніки тощо

 

Практичні та лабораторні заняття проходять у комп’ютерних класах, лабораторіях та майстернях. В період технологічної та переддипломної практики студенти працюють у підприємствах галузі державної та приватної підлеглості.

Після закінчення навчання випускник отримує кваліфікацію технік — технолог та може працювати: в ………………………………………………………………………………………..

 

Фахівець підготовлений до роботи в галузях:

 • виробництво електронного та електричного устаткування;
 • монтаж і ремонт електронних та електричних приладів різного призначення;
 • виробництво електронно-обчислювальних машин та приладів обробки інформації;
 • налагодження автоматичних ліній.