Галузеве машинобудування

Молодший спеціаліст за фахом Технік-технолог, який може займатися: розробкою технологічних процесів та режимів виробництва; розрахунком норм витрат сировини, матеріалів, палива, інструментів,енергії; економічної ефективності технологічних процесів; впровадженням технологічних процесів; складанням технічних завдань на проектування технологічних пристосувань та спеціальних інструментів; контролем механічних і фізико-технічних якостей матеріалів і готових виробів.

Студенти вивчають:

 • Технологію машинобудування;
 • Металорізальні верстати та автоматичні лінії;
 • Системи числового програмного керування в металообробці;
 • Технологічні основи програмування для верстатів з числовим програмним керуванням;
 • Основи обробки матеріалів та різальний інструмент;
 • САПР у технологічній підготовці виробництва;
 • Спеціальне технологічне обладнання для обробки матеріалів;
 • Основи конструювання деталей машин та механізмів.

 

Практичні та лабораторні заняття  проходять у спеціалізованих лабораторіях та майстернях.  Лабораторії та кабінети, в яких проводиться підготовка майбутніх спеціалістів, обладнані лабораторними стендами, верстатами, установками, макетами, комп’ютерною технікою, методичною документацією, що дозволяє студентам отримувати фундаментальні знання в напрямку машинобудування та матеріалообробки. В період технологічної та переддипломної практики студенти працюють на машинобудівних підприємствах Харкова, таких як НПО Турбоатом, ПАТ «Корум Світло шахтаря», ХДПЗ ім. Шевченка, завод ім. Малишева, ПАТ «Укртехніка», ХРЗ «Протон», ПАТ «Конектор», ТОВ «ХЗПТУ», СП «Радмір» та інших.

 

Після закінчення навчання випускник отримує кваліфікацію технік — технолог та може працювати на виробничих підприємствах на посадах:

— технолога на виробничих дільницях та цехах підприємств;

— начальника, або майстра виробничих дільниць в промисловості;

— керівника малих підприємств без апарата управління в промисловості;

— технічного спеціаліста — механіка;

— технічного спеціаліста в галузі фізичних наук і техніки;

— верстатника (на роботах високої кваліфікації).

 

Фахівець підготовлений до роботи в галузях:

 • машинобудування;
 • приладобудування;
 • металообробка;
 • верстатобудування.