Комп’ютерна інженерія

Молодший спеціаліст за фахом Технік  обчислювального центру, який може займатися: технічним обслуговуванням та ремонтом комп’ютерної техніки; виробництвом, монтажем та ремонтом  електронно-обчислювальних машин та іншого устаткування для оброблення інформації; наданням  консультаційних послуг щодо типу та конфігурації комп’ютерних технічних засобів, а також пов’язаного з ним програмного і технічного забезпечення; системного програмування; технічним обслуговуванням та ремонтом комп’ютерної техніки.

Студенти вивчають:

 •   сучасні топології, технології та адміністрування комп’ютерних мереж;
 •   методи та засоби Internet — технологій: розробка проектів з вико­ристанням серверних мов сценаріїв;
 • сучасні платформи операційних систем;
 •   технології програмування, мови, системи програмування, інструментальні середовище;
 •   програмно-апаратні засоби захисту інформації в комп’ютерних системах та мережах;
 •   сучасні засоби підвищення продуктивності, надійності та функці­ональних можливостей комп’ютерних систем та мереж;
 • технологію програмування та методи розробки мікроконтролерних систем

 

Практичні та лабораторні заняття  проходять у лабораторіях:

 • комп’ютерних систем і мереж;
 • інформатики та обчислювальної техніки;
 • мікропроцесорів та мікро контролерів.

В період технологічної та переддипломної практики студенти працюють у лабораторіях НАУ «ХАІ», НТУ «ХПІ», ХНУРЕ.

Після закінчення навчання випускник отримує кваліфікацію технікобчислювального центру та може працювати: в галузі інформаційних технологій на підприємствах різних форм власності країни.

 

Фахівець підготовлений до роботи за напрямком:

 • технічне обслуговування та ремонт комп’ютерної техніки;
 • адміністрування систем і баз даних;
 • тестування програмних продуктів;
 • налагодження та ремонт комп’ютерних мереж;
 • проектування інформаційних систем;
 • розробка системного програмного забезпечення;
 • захист інформації.