Доступ до публичної інформації

Доступ до інформації

На виконання Закону України “Про доступ до публічної інформації”, Указу Президента України від 05.05.11 № 547 «Питання забезпечення органами виконавчої влади доступу до публічної інформації», Постанови Кабінету Міністрів України від 25.05.11 № 583 «Питання виконання Закону України «Про доступ до публічної інформації» Харківський радіотехнічний коледж надає публічну інформацію у відповідь на інформаційний запит.

Згідно з законом, публічною є відображена та задокументована будь-якими засобами та на будь-яких носіях інформація, що була отримана або створена в процесі виконання суб’єктами владних повноважень своїх обов’язків, передбачених чинним законодавством, або яка знаходиться у володінні суб’єктів владних повноважень.

Форма запиту на інформацію та порядок її подання

Запит від особи на отримання інформації подається у довільній формі. При цьому обов’язково необхідно вказати:

  1. Ім`я та прізвище, поштову адресу або адресу електронної пошти, а також номер телефону;
  2. Опис інформації, яку запитувач прагне отримати (вид, назву, реквізити чи зміст документа, щодо якого зроблено запит);
  3. Підпис і дату.