Екскурсія до науково–виробничого підприємства «Вертикаль»

Екскурсія до науково–виробничого підприємства «Вертикаль»

Для студентів 4 курсу адміністрацією Харківського радіотехнічного коледжу була організована екскурсія на науково – виробниче підприємство «Вертикаль». Екскурсанти ознайомились з виробничою базою підприємства.

У відділі розробки спеціалістами підприємства був представлений майже готовий експонат антропоморфного робота з подальшою доповіддю про розроблені та закодовані алгоритми певною мовою програмування, використану електронну елементну базу з процесорними ядрами, периферійними контролерами та первинними датчиками.

На радіомонтажній ділянці виробництва студенти спостерігали виробничий цикл обробки друкованих плат на станках з числовим програмним управлінням світового бренду «Samsung», автоматичного монтажу радіоелектронних компонент та перевірки якості за допомогою комп’ютерного обладнання з спеціалізованим програмним забезпеченням. На механічній ділянці виробництва студенти спостерігали виробничий цикл виготовлення деталей з металу на станках з числовим програмним управлінням.

За успішно складеними тестами певні студенти отримали можливість пройти технологічну та переддипломну практики за програмами спеціальностей 172 «Телекомунікації та радіотехніка» і 133 «Галузеве машинобудування». За умови успішного виконання завдань практик студенти – практиканти отримають можливість подальшого стажування та працевлаштування на підприємстві.